Урбанистички проект за инфраструктура за воведување на кружен тек на улица “Ѓорче Петров” со булевар “Македонска Војска постапка бр 54270

0
27